Monopol angličtiny

5. listopadu 2008, František Neumann

Angličtina prožila neuvěřitelný příběh. Z jazyka, který si Germáni přinesli z kontinentální Evropy na část ostrova Velká Británie (a ten jazyk nebyl příliš odlišný od tehdejší němčiny), která se dnes nazývá Anglie, se během staletí stal jazyk, kterým mluví několik miliard lidí na celém světě.

Mluví-li spolu Číňan a Argentinec, Čech a Berber, Maor a Kubánec, všichni pravděpodobně použijí angličtinu. Nejprve se z Anglie rozšířila do Angličany porobených území – keltské národy jako Skotové, Irové, Welšané, Manové či Korňané, ti všichni do značné míry podlehli kulturní asimilaci a dnes svoje staré jazyky oživují. Velká Británie se pak stala patrně největší koloniální velmocí na světě – úspěšně kolonizovala jih Afriky (dnešní Jihoafrickou republiku), vekou část Severní Ameriky (Kanada a Spojené státy americké), Austrálii, Nový Zéland, Indii, kde dodnes většina lidí má dva mateřské jazyky – jeden v Indii původní (například hindštinu, bengálštinu) a k tomu angličtinu. Samotní obyvatelé Indie často používají angličtinu v komunikaci mezi sebou, protože v Indii existuje více než tisíc jazyků (ovšem zdaleka nejvíce lidí, zvláště na severu, mluví právě hindsky). Obrovská ekonomická a vojenská moc především Spojených států amerických, ale i Kanady a dalších anglicky mluvících zemí dále rozšířila znalost angličtiny ve světě. A konečně:

v roce 1989, kdy padly komunistické režimy ve většině středo- a východoevropských zemí, dokončila angličtina svoje vítězné evropské tažení.

Abych z toho nedělal dějepisný článek. Dnes je v České republice angličtina zkrátka cizím jazykem číslo jedna. Učebnic angličtiny jsou celé regály v knihkupectvích, prodávají se výukové programy na počítač a na mobil, v televize stále běží různé kurzy angličtiny. Školy, které ještě před 20 lety angličtinu učily jen zřídkakdy, už často nestačí obrovskému zájmu o tento jazyk; naopak němčináři se slučují, stává se i, že po přechodu na střední školu se musí přeorientovat na angličtinu. A co je velmi smutné: někteří jedinci si začínají plést angličtinu s češtinou, zanášejí stále více nesmyslných anglických výrazů do češtiny, včetně frází („Mějte hezkej den!“ - odporné!).

Je jistě nezpochybnitelné, že je angličtina velmi důležitý jazyk. Jeho znalost otvírá mnoho nových možností. V zemích, v nichž turista nerozumí tamnímu jazyku, patrně použije angličtinu. Anglicky se mluví na internetu, na letištích. Se znalostí angličtiny si člověk lépe vychutná americké filmy.

Ale zkusme se na to podívat i z jiného úhlu. Neznalost němčiny začíná být mezi Čechy poněkud silná. Například je zábeavné poslouchat mladé moderátorky na komerčních rádiích, které se evdidentně řídí heslem, že angličtina je vše a němčina je ten ošklivý jazyk nacistů (němčina není ošklivá, když se jí mluví dobře). Zachytil jsem tři velmi zábavné mutace: nejprve místo „Süddeutsche Zeitung“ (Jihoněmecké noviny) jakési Sudetische Zeitung- tedy Sudetské noviny. Poměrně nepříjemná záměna. Pak se nějaká mladá nan…paní hlasatelka pokoušela vyslovit název rakouského jezera Attersee. Místo správného [aterzé] vyslovila [ajtersí]. Humorné, ale nejlepší bylo, když jsem se dozvěděl, že náš ministr zahraničí se jmenuje Karel Schwanzenberg. Uvažuji, zda to nebylo naschvál – „schwarz“ je německy černý, „der Berg“ je hora. Ovšem „der Schwarz“ je ocas.

Já osobně jsem měl ve třetí třídě, když jsme si vybírali náš první jazyky, jasno: začnu němčinou a později si přidám angličtinu (a později další jazyky: španělštinu, ruštinu). Byl to moudrý krok a doporučil bych ho každému třeťákovi. Proč? Rozdělím důvody do tří skupin.

Jazykové. Za prvé si troufnu říct – a potvrdí vám to asi většina lidí, kteří ovládají oba tyto jazyky - že němčina je těžší. Angličtina má možná těžší výslovnost a systém časů, ale nemá nijaké zvláštní pády, pouze jeden rod podstatných jmen, velmi jednoduchý systém přídavných jmen, zcela bezproblémové číslovky všech druhů. Mozek žáka prvního stupně má více nervových zakončení než mozek středoškoláka či dokonce dospělého člověka – je schopný mnohem lepší mechanické paměti. A tu potřebujete, když s němčinou začínáte. Když se pak naučí německou gramatiku, bude mu anglická připadat velmi lehká (a to se týká i dalších jazyků). Obráceně to jde velmi těžko. Mám to potvrzené jak od spolužáků a kamarádů, kteří začali s němčinou a později si přibrali angličtinu, tak o těch, pro které je první cizí jazyk angličtina.

Praktické. Podívejte se na mapu Evropy. Zjistíme, že zatímco nejbližší anglicky mluvící země, Spojené království, je vzdálená více než 1 000 km vzdušnou čarou, Česká republika sousedí hned se dvěma německy mluvícími zeměmi. S Německou a Rakouskem – žádný jiný stát, ve kterém se nemluví německy, nesousedí s oběma těmito dvěma největšími německy mluvícími státy na světě najednou. Žáci základní školy se spíš podívají do Německa či Rakouska než do Spojeného království či Spojených států. Německo je jedna z ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa a je lidem z nových zemí Evropské unie poněkud nakloněnější než Spojené království či Irsko. Německo je nejvýznamnější obchodní partner České republiky, a to naprosto s přehledem. Žádný jiný stát na světě nedoveze do České republiky zboží za tolik a peněz a žádný z ní tolik nevyveze. Německé a švýcarské bankovnictví je patrně nejdůležitější v Evropě a s americkými bankami i na světě. Frankfurt nad Mohanem je třetí největší letiště v Evropě co do počtu odbavených pasažérů, brzy jej následuje vídeňské letiště (VIA). Letí-li Čech třeba na Nový Zéland, do Austrálie, do Jihoafrické republiky, do Jižní Ameriky, do Japonska do jiného velmi vzdáleného místa v Evropě, s největší pravděpodobností bude přesedat či nasedat na letadlo v nějaké německy mluvící zemi. Ano, v Německu se tak nějak dá domluvit anglicky, střední a mladá generace anglicky již umí, ale pokud mluvíte německy, máte jistotu, že ten, s kým mluvíte, vám dobře porozumí, tedy pokud vy sami jazyk dobře umíte. To je méně důležité, když si kupujete zmrzlinu, ale hodně důležité třeba, když náhle musíte vyhledat lékaře. A kromě toho – vždy mi přišlo takové divné, když Češi mluví s Němci anglicky. Jako kdyby se Američané s Mexičany dorozumívali portugalsky. Tím můžeme plynule přejít ke třetímu bod.

Kulturní. Ještě jednou se podívejte na tu mapu Evropy, uvědomte si vzájemnou polohu České republiky, germanofonních a anglofonních zemí. Od té doby, co Češi s dalšími Slovany v raném středověku přišli do střední Evropy, žili v sousedství Němců. A toto sousedství mělo a má očekávatelné dopady. Dnes je velmi populární mluvit o druhé světové válce, případně o německých křižácích, kteří v 15. století bojovali proti husitům. Je to již jistý kult, za každých okolností si zanadávat na „skopčáky“ a hodit na ně všechny české neduhy.

Ale když jsme u toho, víte, jak vznikl výraz „skopčák“? Ve středověku a novověku přicházeli němečtí obchodníci přes české pohraniční hory (Krušné hory, Šumava...) do Čech za obchodem – přicházeli tedy z kopce, podle tehdejšího pravopisu „s kopce“. Mluvil jsem o tom, že zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky je Německo. Tento stav není ničím novým. Čilý česko-německý kvetl již odedávna. Byl do jisté míry omezen za první republiky, kdy se již v Německu začínaly dostávat na vrchol ony omyly německé historie; ale i v rámci RVHP byly Československo a Německá demokratická republika, dvě nejvyspělejší země Varšavské smlouvy, silně provázány vzájemným obchodem. S obchodem se pochopitelně šířila i kultura. Přiznejme si to: asi bychom těžko hledali národ, který nás více dlouhodobě kulturně ovlivňoval než Němci – v umění (z Německa k nám přicházely nové umělecké styly, protože obvykle vznikaly v Itálii či ve Francii – k nám samozřejmě dorazily ovlivněné Němci), filosofii či ve vědě a praktických dovednostech - mluví se o tom, že české a německé pivovarnictví měly velký vzájemný význam. A čeština má též celkem hodně výpůjček z němčiny – stejně jako zvláště rakouská němčina má česká slova – například „Ztwetschkenkolatch“ je švestkový koláč.

Už vůbec bychom nenašli žádný takový anglicky mluvící národ. Ano, lze nepochybně mluvit o kladném vztahu Čechů a Američanů – vzpomeňme si na první světovou válku a Washingtonskou dohodu z 18. 10. 1918, druhou světovou válku a osvobození západních Čech generálem Pattonem či na jistou podporu demokratických sil v totalitním Československu. Vybavme si, jak Čechy ovlivnily americká hudba, kinematografie, literatura nebo architektura. Ano, to vše je pravda, ale Američané jsou mladý národ. Mají na nás vliv, ale sotva nějakých 100 nebo 150 let. S Němci tu žijeme již 1 000 let. Co se týče Angličanů, nemyslím si, že by se dalo mluvit o nějaké kulturní výměně. Byli vždy kulturně poměrně uzavření, izolovaní od kontinentální Evropy. Nějaký zvláštní česko-britský obchod nikdy nevykvetl, málo Britů se zajímá o českou kulturu. Chcete-li použít nadsázky a trochu to zveličit, zjednodušit a „naházet do jednoho pytle“, použiji citát britského ministerského předsedy Nevilla Chamberlaina, který tento prohlásil po podpisu Mnichovské zrady: „Nevím, proč bychom měli bojovat za zemi, o niž nic nevíme.“ To je opravdu co říct, zvláště když Československo bylo v té době pátý nebo šestý nejbohatší stát světa! Je to jistě extrém a bylo by špatné obviňovat všechny Brity, ale přece jenom...

To už jsou v kulturně-obchodním směru pro nás významnější Nizozemci, Francouzi či Italové. Pak tu samozřejmě máme vliv slovanský – Poláci, Rusové – ale ten myslím nebyl významnější, než ten německý – byl srovnatelný.

Ne, nechci říct, že by německá kultura byla lepší než česká či že by Češi byli více Němci než Slované. Ne, jsme suverénní slovanský národ, který na to, jak malý je, německou a vůbec světovou kulturu obohatil silně. Ale myslím si, že by vzdělaný Čech němčinou vládnout měl, chce-li opravdu dobře poznat dějiny své vlastní země. A vůbec, není nadto, přečíst si Goetheho v originále...:-)

Diskuze na téma Monopol angličtiny

:) :( :D :p :| :O ;) 8) X) :_( :$ :@ :Z

Pro odeslání příspěvku se můžeš přihlásit nebo odeslat anonymně pod přezdívkou. Pro přihlášení musíš být zaregistrovaný. U příspěvků neregistrovaných nebo nepřihlášených uživatelů se zobrazí IP adresa.

Jméno nebo přezdívka:
Opiš kontrolní kód: Kontrolní kód

Příspěvky obsahující vulgární výrazy, komerční odkazy nebo odkazy nesouvisející s tématem budou smazány.

[21] František Neumann, 3. dubna 2009 10:07
Možná tak že Češi bojovali u Kresčaku na straně Francie a Karel IV. ve Francii ztrávil dětství a vzal si Blanku z Valois, ale to je tak celé. Francie si skutečně příliš nepotrpí na hygienu. Jejich záchody jsou často v naprostém rozporu s normami EU. Když jsme u ní, Francouzi je de facto vládnou, hází nám klacky pod nohy a Sarkozy vyhrožuje, že stáhne TPCA z Kolína. Francouzi o Češích nic nevědí a je jim úplně jedno, že je v roce 1938 vydali Hitlerovi. To v Británii se okamžitě zvedla vlna odporu (Churchill...). Německo je nejen neuvěřitelně bohaté, precizní a čisté, ale i velmi pěkné: města jako Berlín, Norimberk, Mnichov, Heidelberg či Frankfurt nad Mohanem jsou celosvětovými pojmy.
[20] František Neumann, 3. dubna 2009 10:07
MONSIEUR MARTIN: Podívej, já myslím, že než budeš mluvit o kulturách cizích národů a jejich jazycích, měl by ses především nejprve naučit svůj vlastní jazyk. Tohle je opravdu hrozné. Francouzština zvláště v Evropě naprosto zaostává za němčinou. Německo má nejsilnější ekonomiku v Evropě, Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko a Lichtenštejnsko jsou sice státy malé, ale velmi vyspělé (Lucembursko je s HDP 60 000 USD na obyvatele nejbohatší zemí světa). Řekni mi: jaký je poměr celkového obratu německých a francouzských firem, které působí v ČR? Německo a Rakousko: Kaufland, Lidl, Hypernova, Albert, Julius Meinl, Strabag, Ringier....... . Jaké znáš francouzské firmy? Já znal Carrefour, ale ten si na Česku vylámal zuby a je pryč. České a německé dějiny byly úzce spjaty. Ne, nejsem jeden z těch hnědých kluků z Národního odporu a nevymršťuje se mi pravačka, když slyším v dokumentu řvát Hitlera, ale tohle je (zneužitý) fakt. Jaké tady bylo provázaní s francouzskými dějinami?
[19] Bob (89.102.89.58), 2. dubna 2009 23:29
Myslím, že všechny národní jazyky jsou pěkné a každá země má jistě vyspělou kulturu, tak jak potřebuje. Hegemon angličtiny však není dobrý. Škoda, že lidé zapomněli na Zamenhofovo esperanto, které je velmi propracované a snadné. V případě výuky na školach, by se lidé velmi snadno domluvili a tento jazyk, který je určen jako pomocný by velmi prospěl a my bychom se potom nemuseli přít, který, že ten jazyk je lepší. Podívejte se na esperanto, jenom tak ze zvědavosti, výukové materiály , slovníky to vše zdarma a rychle
[18] CHYBA (88.103.39.188), 17. března 2009 21:12
Uvažuji, zda to nebylo naschvál – „schwarz“ je německy černý, „der Berg“ je hora. Ovšem „der Schwarz“ je ocas.
[17] Tepličák (89.102.152.175), 12. března 2009 13:56
Posílám Vám jeden názor: „Říká se, že angličtinu dnes umí každý. Důsledkem je často nepřesné, zjednodušené, neadekvátní, neidiomatické, negramatické, směšné až ponižující, rádoby profesionální praktikování tohoto jazyka ve velkém.“ Naďa Abdallová Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha
[16] Tepličák (89.102.165.115), 7. března 2009 08:14
Monopol angličtiny je snad jen u nás v republice a v dalších evropských nebo jiných zemích. U nás je to spíše posedlost angličtinou. Ale kupř. vůbec to neplatí o Latinské Americe. Tam byste s angličtinou nepochodili. Jen se španělštinou. Největším výrazem tété posedlosti je tzv. "otomismus" , který se k nám vkradl z anglické předložky !about". "To je o tom, že....... Neno malý příklad za všechny: Ahoj všichni! ..everybody... namísto krásného českého výrazu: Ahoj vespolek!
[15] Tepličák (89.102.162.219), 1. března 2009 07:46
Vážený pane Martine, děkuji Vám. Pokud byste se chtěl s celou problematikou angličtiny, vícejazyčnosti a esperanta blíže seznámit, mohu Vám poslat vědeckou studii profesora ženevské univerzity Francoise Grina: "Výuka cizích jazyků jako veřejná politika". Já sám jsem soudní tlumočník španělštiny, z katalánštiny a valencijštiny. jsdou to tři románské jazyky. Pokud chcete, abych Vám studii profesora Grina zaslal, zašlete mně svoji e-mailovou adresu na: zrute@seznam.cz a já Vám ji zašlu. Nakonec dodávám, že sám jsem se angličtině hodně věnoval, když jsem pracoval v podniku, který zakoupila americká společnost. A překládal jsem do ní také české písničky. Takže ji mám také rád. Jsem však proti tomu,aby se pod vlivem angličtiny deformovala čeština, jak se tomu nyní děje. Srdečně zdraví Zdeněk Rusín
[14] MONSIEUR MARTIN (86.197.80.208), 28. února 2009 19:45
Chapu , ze jsou lide kterym se to nelibi , ale to je uplne jina diskuze, muzeme se bavit o tom jetsli je dobre , ze je tento jazyk tak moc globalizovan, ale v dnesni dobe v azde lepsi praci je prvni otazka: Zda mluvite anglicky? Dalsim neoddiskutovatelnym hlediskem je geograficka poloha zemi , ktere mluvi anglicky. Zeme jako USA,KANADA,AUSTARLIE,VELKA BRITANIE,JIHOAFRICKA REPUBLIKA jsou velmi zajimave zeme a i v pripade , ze Anglictina nebude prvni svetovi jazyk , v techto zemich se anglicky mluvit bude.Se vsi uctou nemyslim si , ze precenuji vahu Anglictiny , ale konstatuji fakt , ze tento jazyk je v dnesni dobe absolutne nejdulezitejsi. Dle meho nazoru lidi kteri neouhlasi , jsou lide kteri si to nechteji pripustit. Jeste jednou se omlouvam za prisepvek , ktery jsem uvedl drive , zpusobeny argumenty PANA MICAHALA ZIKMUNDA, ktery pouzil tak hloupe argumenty na adresu Francie , ze me to vyvedlo trochu z rovnovahy a to by se nemelo stavat.
[13] MONSIEUR MARTIN (86.197.80.208), 28. února 2009 19:45
Dobry vecer, omlouvam se asi jsem trouchu zlehcil nemciny a naprosto s Vami souhlasim , ze kazdy jazyk ma smysl. Byl jsem opravdu rozcileny kvuli prispevku Michala Zikmunda , ktery podle meho nazoru byl vuci Francii mnohem vice vulgarni nez muj prispevek vuci Nemecku, ale to uz ad posoudi kazdy sam. Ted k veci, prispevky ktere jste poznamenal k Anglictine jsou velmi zanjimave, predvsim to , ze neverite v tento koncept a nepozadujete ho jako ralizovatelny v budoucnu. Ja jsem vsak stale presvedceny , ze Anglictina je jazyk ktery neni volbou , ale povinosti. Muzeme spekulovat jestli je to dobre nebo ne , ale je to tak. Otazka jestli je dulezitejsi Nemcina nbo Anglictina ma jasnou odpoved.
[12] Tepličák (89.102.148.168), 25. února 2009 09:08
Ještě bych chtěl dodat k panu MARTINOVI: Říkat, že je nějaký jazyk je úplně k ničemu, je podle mně naprostá neúcta k jazykům a k národům obecně. Jak byste asi snesl, kdyby Vám nekdo řekl, že čeština je k ničemu? Podle mého názoru vás příspěvek hraniční s vulgárností a asi by se ani zde neměl objevit. I Váš druhý příspěvek je velmi vulgární. Druhým pólem pak je Vaše velebení angličtiny, které se podobá tomu, jak kdysi byla velebena ruština. Prohlašovalose o ní, že je jazykem míru a přátelství mezi národy. Navrhuji proto organizátorům této diskuse, aby příspěvky pana Martina byly jako vulgární, vulgární vůči národním jazykům a národům, vymazány.
[11] Tepličák (89.103.54.5), 14. února 2009 21:20
Trochu význam angličtiny někteří z vás přeceňují. Najděte si na internetu článek článek Milana Vodičky "Jak globální vítězství jednou zničí angličtinu. A chcete znát názor mladého Američana na svůj rodný jazyk a na esperanto? Přečtěte si na internetu jeho dopis s názvem: Proč jsem se já, Američan naučil a používám esperanto. A naposledy: článek Oty Ulče: Čínská angličtina řeč – budoucnosti.
[10] MONSIEUR MARTIN (90.41.164.241), 14. února 2009 19:27
Nemcina je uplne k nicemu, kazdy nemec kdo nechce zustat dom na zadku a jist nemeckou klobasu mluvi anglicky. Miluju Francii , ale jsme objektivni, na prvnim miste je samozrejme Anglictina a jako druhy jazyk je nejlepe zvolit Francouzstinu ci Spanelstinu- nadherne zeme s krasnou kuturou a navic jazyky ktere se vzdy hodi. Michale proberte se , mate zjevne rad nemcinu ,ale na kazdy argument co jste uvedl muzeme vsichni jednoduse rici : anglictina je mnohokrat dulezitejsi.
[9] MONSIEUR MARTIN (90.41.164.241), 14. února 2009 19:27
Co to tady placate za nesmysli o Francii?? Tahle zeme je nejnavtevovanejsi zemi sveta, to uz za neco vypovida. Kultura?? Nikde jinde nez ve Francii: Voltaire, Dumas,Hugo.... to Vam asi nic nerika. Zeme kde je v kazdym regionu k videni spousta veci. Spinava zeme to vubec neni ale vidis na kazdym rohu ze Francie ma dusi a ze to tady zije. Nemecko? Roboti ktery udelaj vsechno co se jim rekne! Proste zivotni styl v nemecku muzes prijmout jen kdyz budes takovej ,,studenej cumak´´ jako jste zrejme Vy.A Mnichovska dohoda??? jak muzes argumentovat zrovna timhle?? Neylo to vse kvuli panu Hitlerovi ktery byl NEMEC!!!Lide ve Francii sou velmi privetivi, musis vedet jak s nimi jednat, rozhodne ne jako tupy , tlusty nemec ktery dela vsude bordel. Francie je zeme plna kultury na kazdym rohu s nadhernou atmosferou. Lidi hlavne si neberte priklad z toho co je tady napsano od pana Zikmunda.
[8] Tepličák (89.102.157.142), 11. února 2009 18:29
Můj vnuk se rozhodl na gymnáziu pro angličtinu i němčinu. Řekl, že když je Německo tak blízko Teplic, bude rozumné když bude umět i německy. Já sám jsem v mládí začal s němčinou, pokračoval s esperantem, pak se španělštinou a italštinou. A k angličtině jsem se také nakonec dostal, když jsem ji potřeboval v podniku do kterého vnesli kapitál Američané. Proto, zvláště vy, kteří bydlíte poblíž Německa či Rakouska - doporučuji - naučte se také jazyk svých sousedů. Oni se totiž také česky učí! Zdraví vás Tepličák
[7] František Neumann, 10. února 2009 00:51
Francouzi? Ti dali světu tak možná Mnichovskou dohodu. Ne, Francii mi vážně byla vždycky kulturně zcela ukradená. Byl jsem tam a je to špinavý stát plný hlučných, neochotných, namyšlených lidí.
[6] MONSIEUR MARTIN (83.193.139.153), 9. ledna 2009 19:13
:D Dobry den Vazeni lingvisti , je zrejme ze anglictina je o hodne vice dulezita nez nemcina. O tom vubec nema cenu diskutovat. Tento propad se navic do budoucna bude jeste prohlubovat a clovek , ktery nebude mluvit anglicky bude jednou povazovan za nekoho kdo neumic cist.Nechci se tady bavit o tom , zda je to dobre ci ne, ale je to holy a prosty fakt.Jinak pokud chcete poznat jazyk filosofu, diplomacie a jazyk naroda ktery dal zaklad vetsine umeni, ucte se francouzsky.Nemcina a anglictina, to je otrepana pisnicka , ktera je zkratka potrebna. VIVA LA FRANCE
[5] Los (88.101.4.11), 21. listopadu 2008 21:54
S tou výukou Němčiny souhlasim, ale zase jí upřednostňovat před Angličtinou se mi nezdá úplně nejpraktičtější. Právě proto, že teď Anglicky umí podstatná část světa, zatímco Německy se člověk domluví podle mně hůř... Navíc se musí vzít v úvahu, že myslim, že třetí nejpoužívanější jazyk na internetu je Angličtina, dál jsou tu texty písniček (dneska, když chce být skupina "in", píše Anglicky, z německy mluvících zpěváků já osobně znám jenom Falco)dál je tu také zaměstnání - téměř u každého lépe placeného oboru požadují alespoň základy Angličtiny. Počítačové programy jsou anglicky. Když po tobě chce něco cizinec, z 99 % se nejdřív zeptá anglicky a je tu ještě spousta dalších věcí. Jinak ale plně souhlasim, že Němčina je fakt důležitá, zvlášť, když jsou to naši velcí sousedé. A navíc jsou čistotní!
[4] František Neumann, 11. listopadu 2008 22:06
Nejsem Angličan a nejsem ani obyvatel Commonwealthu. Angličtina se šířila vesměs násilím. A vím, že Němci ocení, když člověk umí dobře německy a Němci rádi cizince za jejich němčinu chválí. Angličan tě za angličtinu nikdy nepochválí, leda bys opravdu mluvil jako rodilý mluvčí. A co mě nejvíc se*e je, když si Angličan přijede do Prahy, mluví tou svojí hatmatilkou a čeká, že se všichni po*erou. To prostě do budoucna nepůjde.
[3] František Neumann, 11. listopadu 2008 22:06
yodocq: Nevím, kolik Němců jsi poznal, ale faktem zkrátka je, že průměrný Němec ví o České republice mnohem více než průměrný Angličan. Anglický intelektuál zná rozdíl mezi Českou republikou a Čečnou, to je celé. Vypsal jsem v článku mnoho důvodů, proč jsou pro nás Němci důležití, já neřekl, že nám všichni Němci vždy budou jen pomáhat a mít nás v oblibě, to je naivní si myslet, ale jsme si zkrátka kulturně i jinak blízcí, tečka. Nikdo mě nikdy nedožene k tomu, abych s Němci mluvil anglicky.. Nehodlám podporovat ten, jak to nazval jeden belgický spisovatel, anglo-saský kulturní imperialismus.
[2] yodocq (78.102.131.220), 10. listopadu 2008 18:22
Trochu bych polemizoval,priteli, nerekl bych,ze nam jsou nemecky mluvici narody jaksi nakloneny-prilis dobre nas znaji a vice ci mene nami opovrhuji.S Iry a Anglicany jsem mel diky me schopnosti komunikace vetsinou dobre zkusenosti-vim o cem mluvim,zil jsem na Ostrovech radu let. A co se tyce Nemcu;pokud si u nich chces vydobyt aspon krapet respektu,NIKDY s nimi nemluv jejich rodnym jazykem,vzdy to vezmou jako otevrene lezeni nekam.A kdyz se ti podari jim ukazat,ze tva anglictina je lepsi nez jejich,jeste radi se priuci novym slovickum(wink).
[1] František Neumann, 5. listopadu 2008 14:37
Oprava: „kolatsch“, ne „kolatch“.

seminarky bez prace

Podklady pro seminární práce

Hodnocení článku

3,6
Oznámkuj článek jako ve škole
1 2 3 4 5
Známkovalo 2088 čtenářů

Další články tohoto autora