Pracovně-právní minimum studenta

26. listopadu 2008, Alena N.

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zdravotní a sociální pojištění, daně a slevy na dani - to vše blízce souvisí se studentskými brigádami a pracovním životem vůbec. Ale jak se v těchto pojmech orientovat, abychom si mohli být jisti, že se v pracovní oblasti nenecháme ničím nepříjemně překvapit?

Jak před nedávnem na stránkách Studenta uvedlo několik z vás, na základní a střední školu se v tomto ohledu příliš spoléhat nedá. K tomu jen doplním, že samozřejmě záleží na tom, na jaké škole studujeme. Domnívám se, že na SOŠkách, průmyslovkách a obchodních akademiích se v rámci ekonomických předmětů problematice pracovně-právních vztahů určitě nějaký čas věnuje, kdežto gymnazistům (k nimž jsem svého času také patřila) zůstávají tyto informace z neznámých důvodů obvykle utajeny.

Ale abychom se nezdržovali dlouhým úvodem a přešli k hlavní náplni tohoto článku. V následujícím textu společně nahlédneme do složitého pracovního a daňového světa a přiblížíme si základní okruh pojmů, s nimiž se při snaze o vylepšení stavu studentského konta budete běžně setkávat.

Jak je to s „dohodami“

Na studentských brigádách budete pravděpodobně nejčastěji pracovat na tzv. „dohody“, tedy smlouvy uzavírané mimo pracovní poměr. Rozhodnete-li se pro krátkodobou, jednorázovou brigádu, je vhodné zvolit dohodu o provedení práce (DPP). U tohoto typu smlouvy neodvádíte zdravotní ani sociální pojištění, což je při krátkodobé práci výhodné. Na DPP můžete v daném kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele odpracovat max. 150 hodin.

V případě dlouhodobější brigády obvykle podepisujete dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Tato smlouva se sjednává max. na dobu 52 týdnů, tedy na 1 kalendářní rok. Odvádí se z ní zdravotní a sociální pojištění. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít, i když nepředpokládáte, že u zaměstnavatele v daném kalendářním roce odpracujete 150 hodin. Na DPČ je možné vykonávat práci v průměrném rozsahu nepřesahujícím polovinu týdenní pracovní doby (20 hodin). Odpracované hodiny se posuzují za celé období platnosti smlouvy, nejdéle tedy za 52 týdnů.

Zdravotní a sociální pojištění

Co se týče zdravotního pojištění, studenti denního studia si s ním až do dovršení 26 let nemusí dělat starosti, neboť je za ně platí stát. Určitou částku na zdravotní pojištění ovšem sami odvádějí v případě, že při studiu pracují (i formou příležitostných brigád – kromě již zmíněné dohody o provedení práce). Zaměstnanci, ale i studenti – brigádníci odvádí ze svého vyměřovacího základu 4,5 % na zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem je úhrn příjmů ze zaměstnání, z nichž je odváděna daň z příjmu fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny (v případě studentů vyměřovací základ obvykle odpovídá hrubé mzdě). Na platbě zdravotního pojištění zaměstnanců se podílí i zaměstnavatel (vzniká mu tedy další náklad spojený s naším zaměstnáním). Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na zdravotní pojištění částkou odpovídající 9 % vyměřovacího základu zaměstnance. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče a léky hrazené pojišťovnou.

Sociální pojištění se skládá ze tří částí, a to z důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Z důchodového pojištění se vyplácí starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, z nemocenského pojištění přísluší pojištěncům nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství apod. Z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se vyplácí podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

Na studenty (pokud nepracují ani nepodnikají) se vztahuje pouze povinná účast na důchodovém pojištění, a to po dobu prvních šesti let soustavného studia po dosažení 18 let věku. Tato doba je nám započítávána jako odpracovaná, aniž bychom museli platit pojistné (ani stát za nás nic neplatí – sociální pojištění je příjmem státního rozpočtu). Studujeme-li déle, máme možnost přihlásit se k důchodovému pojištění dobrovolně a pojistné si hradit z vlastních zdrojů. Zaměstnanci (i studenti na brigádě – kromě dohody o provedení práce) odvádí na sociální pojištění 8 % ze svého vyměřovacího základu, přičemž zaměstnavatel platí zaměstnanci na sociální pojištění 26 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Vyměřovacím základem studenta je obvykle hrubá mzda.

Daň z příjmu a slevy na dani

Od 1. 1. 2008 platí u daně z příjmu fyzických osob tzv. „rovná daň“, tedy 15 % sazba daně bez ohledu na výši příjmů. Základ daně (částku, ze které se daň počítá) tvoří u daně z příjmu ze závislé činnosti (zaměstnání, brigády) od prvního ledna letošního roku tzv. „superhrubá mzda“. Pod tímto tajemným pojmem se skrývá hrubá mzda navýšená o zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. „Superhrubá mzda“ tedy odpovídá 135 % hrubé mzdy. V případě dohody o provedení práce je základem daně hrubá mzda, protože z DPP se zdravotní a sociální pojištění neodvádí.

Slevy na dani můžeme uplatnit v případě, že máme u zaměstnavatele podepsané tzv. daňové prohlášení. Daňové prohlášení je v daném měsíci možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Pracujeme-li tedy v jednom měsíci u více zaměstnavatelů, u jednoho z nich můžeme uplatnit slevy na dani, u ostatních budeme platit daň z příjmu v plné výši. Pokud daňové prohlášení nepodepíšeme, platíme daň z příjmu ve výši 15 % základu daně bez možnosti odečíst slevy na dani. Podrobnější informace jsou uvedeny na této stránce.

V roce 2008 činí sleva na poplatníka 2 070 Kč měsíčně, sleva na studenta pak 335 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2009 klesá sazba daně z příjmu fyzických osob na 12,5 %, sleva na dani na poplatníka se snižuje na 1380 Kč měsíčně. Sleva na studenta se nemění.

Jak vypočítat výši čistého příjmu z brigády

Pro příklad si uvedeme svobodného, bezdětného studenta mladšího 26 let, který si v měsíci říjnu vydělal na brigádě 6 000 Kč hrubého (formou dohody o pracovní činnosti). Student přinesl zaměstnavateli potvrzení o studiu a podepsal u něj daňové prohlášení.

 1. Pojistné na zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy)
  6 000 x 0,045 = 270 Kč
 2. Pojistné na sociální pojištění (8 % z hrubé mzdy)
  6 000 x 0,08 = 480 Kč
  (vypočtené pojistné na ZP a SP se zaokrouhluje na celé koruny nahoru)
 3. Záloha na daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy navýšené o pojistné na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem)
  Základ daně („superhrubá mzda“): 6 000 x 1,35 = 8 100 Kč
  (základ daně se zaokrouhluje na stovky nahoru)
  Záloha na daň: 8 100 x 0,15 = 1 215 Kč
 4. Slevy na dani
  Od zálohy na daň se odečte sleva na poplatníka (2 070 Kč) a sleva na studenta (335 Kč). V tomto případě je zřejmé, že slevy na dani pokryjí celou výši zálohy na daň.
 5. Čistý příjem
  Výši „čisté mzdy“ zjistíme tak, že od hrubé mzdy odečteme pojistné na zdravotní a sociální pojištění a zálohu na daň po odečtení slev na dani.
  6 000 – (480 + 270) = 6 000 – 750 = 5 250 Kč
  Student může na svém kontě očekávat připsání 5 250 Kč.

Na závěr ještě uvedu zdroje, z nichž jsem při psaní tohoto článku čerpala. Jsou to přednášky z veřejných financí, účetnictví a personalistiky vyučovaných na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni, publikace „Veřejné finance a daně“ (rovněž vydaná na FEK ZČU v Plzni), zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. …a samozřejmě také vlastní zkušenosti s brigádami :-).

Diskuze na téma Pracovně-právní minimum studenta

:) :( :D :p :| :O ;) 8) X) :_( :$ :@ :Z

Pro odeslání příspěvku se můžeš přihlásit nebo odeslat anonymně pod přezdívkou. Pro přihlášení musíš být zaregistrovaný. U příspěvků neregistrovaných nebo nepřihlášených uživatelů se zobrazí IP adresa.

Jméno nebo přezdívka:
Opiš kontrolní kód: Kontrolní kód

Příspěvky obsahující vulgární výrazy, komerční odkazy nebo odkazy nesouvisející s tématem budou smazány.

[3] Pedro (89.176.217.25), 15. září 2010 13:45
Dobrý den. Mám dotaz: Studuji SOŠ. Žiju u svojí babičky (má mě v pěstounské péči). Může si babička uplatňovat na mě slevu na dani? A kolik to je? Děkuji za odpověď.
[2] kopretina (89.111.69.62), 6. července 2009 18:40
Dobrý den, úplně jsme zapomněli podat přiznání k dani z příjmu za 2008 :-(, můžete mi prosím poradit ? - student, v 11/2008 26 let - dohoda o provedení práce, do 8/08 výdělek 11.000,- - práce v Irsku 7-8/2008, výdělek 50.000,- Kč Daň se platí z obou příjmů ? Odečitatelné položky: 24.840,- Kč 3.685,- Kč ( 335,- x 11 měsíců) ?
[1] Alena N., 4. dubna 2009 18:01
Aktualizace pro rok 2009: Sazba daně z příjmu fyzických osob zůstává nezměněna - tedy 15 %, stejně tak sleva na dani na poplatníka (2070 Kč měsíčně). Sazba sociálního pojištění, které ze svého příjmu platí zaměstnanec, klesá z 8 % na 6,5 %, sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance se snižuje z 26 % na 25 %.

seminarky bez prace

Podklady pro seminární práce

Hodnocení článku

3,5
Oznámkuj článek jako ve škole
1 2 3 4 5
Známkovalo 3127 čtenářů

Další články tohoto autora